Garantie van kwaliteit

Vakantiedialyse Zeeland hanteert een kwaliteitssysteem dat steunt op heldere protocollen, richtlijnen en werkinstructies. Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van ons werk te borgen. Onze missie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg in een prettige omgeving. Waarbij de patiënt centraal staat en hij of zij op een zo goed en plezierig mogelijke manier wordt behandeld.

Dat wij kwalitatief hoogwaardige zorg bieden, wordt gegarandeerd door keurmerken en certificaten.

HKZ-keurmerk

Onze locaties voor dialysezorg zijn in het bezit van het HKZ-keurmerk. Dit verzekert de patiënt dat de zorginstelling voldoet aan alle voorwaarden om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Het HKZ-keurmerk betekent dat onze locaties de zaken intern goed op orde hebben, de patiënt principieel centraal staat, betrouwbare resultaten presenteren en voortdurend werken aan het verbeteren van zorg- en dienstverlening.