Onze zorgvisie

Zeelandcare wil een toegankelijke organisatie zijn voor patiënten, doorverwijzers, overheidsinstellingen en verzekeraars. Wij leveren de allerbeste zorg in een prettige, persoonlijke en hartelijke omgeving. Daarbij denken wij vooruit en schuwen wij niet om zorg net op een andere manier aan te bieden. Zorg staat als sector midden in de samenleving. Vanuit deze gedachte vinden wij dat zorg vandaag de dag niet meer in een statische en klinische instelling hoeft te gebeuren.

Zo is het vakantiedialysecentrum De Banjaard bijvoorbeeld het eerste centrum in heel Nederland dat speciaal voor vakantiedialyses is gebouwd!

Missie

Zeelandcare streeft naar het bieden van kwalitatief hoogwaardige planbare zorg, zowel basiszorg als niet-verzekerde zorg, in een kleinschalige en gastvrije omgeving waarbij de patiënt centraal staat. Zo willen we de nabijheid en kwaliteit van zorg voor patiënten in Zeeland vergroten. De multidisciplinaire en zelfsturende teams richten zich op behandelingen waar een frequente vraag naar bestaat en die met een hoog volume in aantal worden uitgevoerd. Daarmee wordt een bundeling van kennis en ervaring gecreëerd en kan een kort behandeltraject voor de patiënt worden aangeboden. Dat maakt Zeelandcare een aantrekkelijke zorgaanbieder voor patiënten, maar ook voor medewerkers en verzekeraars.

Visie

Zeelandcare wil een open en toegankelijke organisatie zijn voor de patiënt, doorverwijzers, overheidsinstellingen en verzekeraars. Wij leveren de allerbeste zorg in een prettige, persoonlijke en hartelijke omgeving. Onze medewerkers floreren in een stimulerende, zelfkritische en ondernemende werksfeer. Samen werken we continu aan verbetering van het zorgaanbod.