Organisatie

Vakantiedialyse Zeeland is onderdeel van Zeelandcare. Zeelandcare is een keten van locaties waarbinnen verschillende zorgactiviteiten vallen. Bij Zeelandcare staan kwaliteit, veiligheid en persoonlijke aandacht iedere minuut voorop. Onze locaties zijn kleinschalig en onze medewerkers nauw betrokken bij het zorgtraject van onze patiënten. Zeelandcare hecht grote waarde aan de mening en ervaring van patiënten. Zo kan de kwaliteit van het zorgaanbod constant verbeteren. Onze patiënten ervaren een behandeling bij Zeelandcare als persoonlijk en gastvrij.

Zeelandcare is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen een ziekenhuis en een private investeerder. De ziekenhuiszorg is de afgelopen jaren flink veranderd. De overheid wil een ander beleid van ziekenhuizen. Maar ook patiënten beleven de zorgverlening vandaag de dag heel anders dan enkele jaren geleden. Zij willen inzichtelijk kwaliteit, goede zorgverlening en dat tegen een redelijke prijs in een fijne omgeving. Deze veranderde omgeving vraagt om een andere vorm van ziekenhuiszorg. Daarom zijn wij in 2011 begonnen met het opzetten van een maatschappelijk betrokken, maar ook ondernemende zorgorganisatie.

Jaarverslag

Jaarlijks geeft Zeelandcare een overzicht van zijn resultaten in het jaarverslag. Rode draad in dit jaarverslag zijn de prestatie-indicatoren die wij hebben vastgesteld. Dat zijn resultaten die wij kunnen meten, zoals wachttijden voor een bepaalde behandeling of de tevredenheid van onze patiënten. Hierover rapporteren wij in ons jaarverslag.

Downloaden