Voorwaarden voor uw vakantiedialyse

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om bij Vakantiedialyse Zeeland te kunnen dialyseren:

  1. Op de locaties in Vlissingen en Kamperland moet uw lichamelijke conditie het toestaan dat u buiten het ziekenhuis, zonder aanwezigheid van een arts kunt dialyseren. Dit kunt u overleggen met uw eigen arts in het eigen centrum, deze moet daarvoor ook toestemming geven. Lukt dit niet, dan bent u welkom om uw dialysebehandeling te ondergaan op onze locatie in Goes. Deze is namelijk gevestigd in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Zo heeft u tijdens uw dialysebehandeling de achterwacht van het ziekenhuis.
  2. Patiënten die uit het buitenland komen, moeten kunnen aantonen dat ze geen MRSA-besmetting hebben. Dit moet in het eigen centrum worden getest door het afnemen van een aantal kweken en het doorgeven van de uitslagen daarvan.
  3. Het besmet zijn met hepatitis A, B of C of met HIV is geen bezwaar. Wij willen hier wel graag van op de hoogte zijn. Wij vragen bij het boeken om laboratoriumuitslagen.
  4. Wij moeten van te voren in het bezit zijn van een volledige overdracht, met onder andere de dialysegegevens, een medicatieoverzicht, een medische brief en recente laboratoriumuitslagen.
  5. Het dialysecentra in Vlissingen en Kamperland zijn ingericht met dialysestoelen. Deze zijn comfortabel en in alle standen verstelbaar. Als u alleen in een bed kunt dialyseren, verwijzen wij u door naar een dialyseplaats op onze locatie in Goes. Deze is gevestigd in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.